“Veel te lang hebben leraren zich op de psychische problemen van het kind of op de sociaal-economische omgeving gericht, in plaats van zich af te vragen of het kind voldoende is toegerust om aan het van hem geëiste opleidingsniveau en de hem opgelegde methoden te kunnen voldoen”

– A.E. Tansley –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”