Onze visie vergt geen extra belasting voor de school of de leerkrachten! De realisatie van onze richtlijnen komen niet als surplus bij de huidige schoolwerkdruk. Integendeel, door een andere benadering van kinderen gaan er activiteiten wegvallen of vertraagd worden, gaat de prestatiedruk bij het kind, de school en de leerkracht verminderen, gaat er veel minder (cognitieve) ‘zorg’ nodig zijn.

Hoe doen we dit? Door het leervermogen te verhogen zoals in de Scandinavische landen. We bereiken dit door terug een natuurlijke omgeving te creëren voor het kind. Kinderen gaan daardoor beter informatie kunnen verwerken en waarnemen, zich beter kunnen concentreren, minder richtingsproblemen vertonen, socialer zijn en minder gedragsproblemen vertonen. Ze gaan meer uitvoerende functies zelf kunnen uitvoeren zoals: het creatief en probleemoplossend denken, het werkgeheugen, de impulscontrole, zich veilig voelen,… En door de natuurlijke ontwikkelingssnelheid van het kind te respecteren gaan meer kinderen de eindtermen kunnen halen!

Niet voor elk kind, maar voor de meeste leerlingen  komt dit overeen met een trager cognitief aanbod en een groter aanbod van natuurlijke ervaringskansen. We spreken hier hoofdzakelijk over de periode van 2,5 tot 8 jaar. Nadien gaan volgens ons, de vernoemde wetenschappers en de visie van de Scandinavische landen de schoolprestaties gaandeweg stijgen.

Daardoor kan het aanbod van de leerstof ‘vast geankerd’ worden aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Doen we dit niet dan gaan de cognitieve onderprestaties en leer- en gedragsproblemen steeds blijven toenemen volgens onze wetenschappers en vele experts. Dan blijft “het kind” en “de leerstof” steeds twee gescheiden entiteiten. Geen enkel leerplan maakt deze link maar biedt wel de mogelijkheid. De bepaling van de schoolrijpheid van elk kind apart, en volledig los van zijn kalenderleeftijd, is cruciaal om zijn ontwikkeling te koppelen aan het aanbod van de leerstof.

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”