Kortom: kinderen bewegen véél minder en doen dus ook veel minder zintuiglijke en lichamelijke ervaring op. Als kinderen veel stilzitten worden de hersenen minder gestimuleerd. Beide hersenhelften werken dan niet zo goed samen en deze kinderen worden dus veel later schoolrijp (of ze krijgen te maken met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, psychische problemen,…).

Helaas worden ouders weinig tot niet geïnformeerd over de noodzaak van natuurlijke ervaringen. WOL brengt hier verandering in! Door het oprichten van deze website informeren we ouders, leerkrachten, begeleiders en therapeuten over de positieve invloed van het vrije spel (binnen maar vooral ook buiten),  beweging, zintuiglijke ervaring en “echt” sociaal contact op de algemene ontwikkeling en het leerproces van het kind.

” Men wil kinderen door instructie een rijk leeraanbod geven, maar men vergeet dat kinderen leren aan de hand van hun eigen creatieve spel! ”

– Sieneke Brouwer –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”