Boek beschikbaar van Guy Stevens: Help! Te veel kinderen vallen uit op school. Werken aan ontwikkelend leren. Te bestellen via onderstaand e-mailadres.

Een groep met een kritische en wetenschappelijk onderbouwde visie!

Veel te veel leerlingen doen het niet goed op school en vertonen leer- en gedragsproblemen! Hoe lossen we dit op?

Verschillende mythes zorgen voor onwetendheid bij ouders, leerkrachten en ons onderwijsbeleid! Recente basiskennis rond de breinwerking bij kinderen is daarom cruciaal.

Het onderwijs moet uitgaan van het ontwikkelingsniveau van een vijfjarige kleuter en niet van de verwachtingen, eindtermen of normen. Als dat zo is, dan is de school kindrijp!”

–Marc Litière- expert in schoolrijpheid –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”