Vanaf de geboorte spelen de ervaringskansen die een kind aangeboden krijgt een cruciale rol voor het latere leerproces.

Hier willen we nog wat extra aanbevelingen meegeven voor ouders en grootouders. Deze zijn gericht om je kind of kleinkind ‘graag en goed’ te laten leren, zich goed in zijn vel te laten voelen en fit en gezond te zijn. Het algemeen welzijn van het jonge kind tot 7-8 jaar is ons grootste streefdoel. En dit is in het algemeen gesteld in gevaar… dit kunnen we wel stellen!

Baby’s zouden vanaf de geboorte heel veel sociaal contact moeten hebben voor de hechting van het kind. Veel oog-, huidcontact, zachte massage en knuffelen is daar bij aangewezen (Alaslier). Baby’s zouden veel kansen moeten krijgen om zelfstandig te bewegen en te exploreren (Eigenwijs) en ook veel “buikspeeltijd” voor hun neurologische ontwikkeling (Bodymap), die heel belangrijk is voor het latere leren.

Daarbuiten is het “echte” vrij spel zonder beeldschermen heel belangrijk om zowel het leren, het sociaal worden en het regelen van emoties te ondersteunen. Je kind leert op die manier om een aantal uitvoerende functies te ontwikkelen zoals het ordenen en plannen, het creatief en probleemoplossend denkvermogen, het controleren van impulsen en het werkgeheugen,… Echt vrij mogen spelen betekent voor ons dat het kind zelfstandig en creatief mag zijn met speelgoed en zijn fantasie, alleen of met meerdere kinderen. Het buiten mogen “ravotten” waar heel veel beweging bij te pas komt behoort eveneens tot dit vrije spel. Buiten spelen en bewegen is dan ook weer belangrijk voor de ontwikkeling van de zintuigen en de oogmotoriek. Ogen die goed kunnen samenwerken bevorderen het leesproces.

Wij ondersteunen ook de visie van het “risicovol spelen” (RePLAY). Want de grenzen die kinderen hier opzoeken tussen gevaar en nieuwe ervaringskansen zijn belangrijk voor hun creativiteit, ondernemingszin, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Want kinderen steeds gaan “over beschermen” beperkt in aanzienlijke mate hun exploratiedrang en zelfstandigheid.

We zouden het misschien niet vermoeden maar ook “echt” sociaal contact is belangrijk in de opvoeding voor het leren zelf. Want via dit contact leert het kind door imitatie en verwerft het de moedertaal. Het kind bootst ouders, broers en zussen, vriendjes, leerkrachten, kinderverzorgers en grootouders na via hun “spiegelneuronen” (cellen in het brein). Hoogst waarschijnlijk, maar nog niet bewezen, ontwikkelt het sociale contact (oogcontact) ook de empathie.

Door het aanbieden van al deze natuurlijke ervaringskansen vanaf de geboorte bieden we het kind heel veel kansen om ‘graag en goed’ te leren en gepast gedrag te tonen. Wij willen hier vooral benadrukken dat de thuisopvoeding van cruciaal belang is voor een harmonieuze ontwikkeling en het leerproces. Kinderen beginnen dus niet met het leerproces in het eerste leerjaar (of groep 3) maar vanaf de geboorte. Het succes op school hangt dus heel veel af van de natuurlijke ervaringskansen dat een kind krijgt in de thuissituatie gedurende de eerste 7-8 levensjaren.

Preventie is de beste remedie! Door jonge kinderen zo te benaderen vermijden we op voorhand het ontwikkelen van heel veel leer- en gedragsproblemen en zwakkere schoolprestaties. We omzeilen ook heel wat negatieve stresssituaties voor het kind, de ouder en de leerkracht.

” Als we ons enkel maar op de cognitieve georiënteerde delen van onze kinderen concentreren veroorzaken we juist schade in deze delen en in andere”

– Sally Goddard van het INPP –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”