Van het moment dat er sprake is geweest van mindere prestaties in het basisonderwijs, kwamen ook verschillende ontwikkelingsgerichte problemen steeds meer aan de oppervlakte! Onze onderwijsproblematiek startte ongeveer rond de eeuwwisseling. Leerkrachten die al eventjes lesgeven hebben dit in hun lespraktijk kunnen ervaren. Hoe toevallig is dit? Is er dan geen nauw verband tussen de natuurlijke ontwikkeling en de schoolprestaties? Volgens ons dus wel.

Wat merken we steeds meer op bij onze kinderen of leerlingen van 0 tot 7-8 jaar? Met “vertraging” bedoelen we echt een ernstige of aanzienlijke vertraging van meer als 2 jaar:   

 • een vertraging in de zindelijkheid en de zelfstandigheid
 • een vertraging en problemen in de spreekvaardigheid en de taalontwikkeling
 • problemen met de oogmotoriek en de samenwerking van de ogen
 • een vertraging of problemen met de baby-motoriek (de babyreflexen) en de motorische mijlpalen: het liggen,  omrollen, het zitten, het kruipen, het stappen
 • een vertraging of problemen bij de basis-motoriek zoals het evenwicht, het lichaams-, ruimte-  of tijdsgevoel, het gekruist bewegen en de oog-handsamenwerking
 • een vertraging of problemen in de grote motorische ontwikkeling : later kunnen lopen, hinken, springen of heel eenvoudige bewegingen (touwtje springen,…)
 • een vertraging of probleem in de fijn motorische ontwikkeling: moeite met knippen, plakken, rijgen, knopen toe doen, ritsen dicht doen, schrijven,…
 • een vertraging of problemen in de waarneming, de concentratie, het richtingsgevoel
 • een vertraging in de algemene ontwikkeling: kinderen zijn vaak in het eerste leerjaar (groep 3) nog niet schoolrijp

“Voor steeds meer kinderen komen de leertaken te vroeg in hun ontwikkelingsgang.”

-Wendy Peerlings- remedial teacher-
 • lager scoren met de schoolse resultaten dan de begaafdheid aangeeft of onderpresteren.
 • een vertraging of problemen met het zelfstandig kunnen uitvoeren van eenvoudige uitvoerende functies (executieve functies) zoals:  moeite met volgehouden aandacht, organiseren, controleren van impulsen, het korte geheugen (werkgeheugen), een eenvoudig probleem creatief kunnen oplossen,….
 • leerproblemen: moeilijkheden in lezen, rekenen, schrijven,…
 • gedragsproblemen: niet willen doen wat je vraagt, schelden, agressie, pesten, schoolwerk ontvluchten,…
 • psychische problemen: negatieve stress en depressie, faalangst, schoolmoeheid, laag zelfbeeld, minder mentale weerbaarheid, …
 • psychosomatische problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen,….
 • fysische problemen waaronder obesitas, suikerziekte, rugproblemen,…
 • toename in medicatie-inname: rilatine, antidepressiva, slaapmedicatie,…
 • meer nood aan extra ondersteuning: cognitieve zorg, CLB, multidisciplinaire centra, therapieën, psycholoog, psychiater,….                                                  

Het gaat hier uiteraard niet over de leer- en gedragsproblemen die veroorzaakt worden door een uitgesproken zwakbegaafdheid, genetische stoornis en ernstige beperkingen, familiale trauma’s en cultureel opgebouwde  taalproblemen.

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”