Uiteindelijk stellen wij een andere schoolvisie voor, een ontwikkelingsgerichte of breinvriendelijke school, waarin ook ouders via wetenschappelijk onderbouwde informatie zich in kunnen vinden. Daar zou dan plaats moeten kunnen zijn om:

  • ouders met jonge kinderen  te informeren over het belang van de natuurlijke ontwikkeling vanaf de geboorte voor het leerproces en het algemeen welzijn.
  • de ontwikkeling en het leren te bekijken vanuit een uniek rijpingsproces voor elk kind apart en niet vanuit het louter aanbieden van leerstof dat verbonden is aan de  kalenderleeftijd van het kind.
  • structureel het “doorkleuteren” of de installatie van een speelleerklas in het 1ste lj. (groep 3) mogelijk te maken.
  • een herwaardering van het vrije spel en beweging mogelijk te maken.
  • een algemene vertraging van de cognitieve vaardigheden door te voeren waardoor het leervermogen gedurende de eerste 7-8 jaar optimaal gevormd kan worden waarna de cognitieve lat terug hoger gelegd kan worden. Sommige kinderen kunnen de traditionele snelheid van onderwijs wel aan.
  • een veel groter aanbod van natuurlijke ervaringen, mogelijke talenten en andere niet-cognitieve vaardigheden aan te bieden.
  • de prestatiedruk kan weggenomen worden tijdens de eerste 7 jaar door toetsen en puntenrapporten af te schaffen. Een sterke indicatie naar een ontwikkelingsniveau kan ouders beter informeren dan het kind mogelijk negatief te beoordelen.
  • het eventueel opvangen van verschillende ontwikkelingssnelheden door leergroepen te maken in de lagere school van twee kalenderjaren waar ruimte is voor co-teaching.

We hopen met deze website om ouders, leerkrachten en basisscholen bewust te maken dat we jonge kinderen beter anders zouden benaderen dan we nu in het algemeen doen. De unieke natuurlijke ontwikkeling van elk kind zou een richtlijn mogen zijn en niet de leerstof of de doelen. Hiermee willen we het cognitief, psychisch en fysisch welzijn van elk kind sterk ondersteunen!

– Guy Stevens, WOL –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”