We stellen vast dat het gemiddelde vermogen om te leren gezakt is. De voorwaarden om de basis cognitieve vaardigheden te leren zijn steeds minder voorhanden bij steeds meer kinderen: waarneming, concentratie, lateralisatie (richtingsgevoel), executieve functies, denkprocessen, gedrag,…

Toch merken we op dat steeds meer kinderen niet altijd ontwikkelen zoals verwacht, of niet altijd die punten behalen die we graag willen, of dat kinderen een echte strijd voeren om leerstof te kennen en te kunnen. We zien dan ook een algemene sterke achteruitgang zowel op het vlak van lezen, rekenen en schrijven.  Maar ook valt het op hoe veel jonge kinderen het moeilijk krijgen met hun gedrag. Faalangst, depressies, schoolmoeheid, agressie,… komen dan ook steeds meer aan de oppervlakte.

Aan de basis van deze moeilijkheden ligt o.a. ons prestatiegericht onderwijs. Kinderen moeten al veel vroeger dan hun hersenen aankunnen, beginnen rekenen, lezen en schrijven. In de kleuterklas krijgen ze soms al papieren taakjes en werkjes met letters en cijfers. Helaas is het brein van kinderen op die leeftijd daar helemaal nog niet aan toe. Tot 7 jaar zouden de meeste kinderen vooral moeten (samen) spelen en bewegen. Dit spelen zorgt ervoor dat hun hersenen worden gestimuleerd en ze bijgevolg ‘klaar’ worden gemaakt om te komen tot leren.  Hoe meer lichamelijke en zintuiglijke ervaringen deze kinderen opdoen in de echte wereld, hoe beter hun hersenen zich zullen ontwikkelen voor het leerproces.

“De hoofdoorzaak van de problemen in het onderwijs heeft te maken met het niet erkennen van de ontwikkelingsmijlpalen van een kind”.

– Ph.D. Carla Hannaford- Amerikaanse biologe, neurofysiologe-

Elk kind ontwikkelt bovendien op eigen tempo: sommigen zullen al op 5 jaar schoolrijp zijn en anderen pas op 8 jaar. Dit verschilt van kind tot kind. Toch krijgen alle kinderen in België al op 6 en sommigen op 5 jaar cognitieve taken voorgeschoteld. Er wordt van hen verwacht om vooral stil te zitten op een stoel en op papier taakjes te maken. Het zou dus logischer zijn om de meeste kinderen veel langer te laten spelen, bewegen en ervaren en pas vanaf dan cognitieve taken aan te bieden. Verschillende onderzoekers en het Scandinavisch onderwijssysteem tonen dit ook aan.

WOL streeft er dus naar om ouders, begeleiders, opvoeders, therapeuten, leerkrachten en Hogescholen te ondersteunen in de opvoeding en het leerproces van kinderen. Hoe ernstig is de situatie eigenlijk in onze scholen? Klik hiervoor op “meer lezen”.

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”