Scholen krijgen daarbij ook sterke concrete indicaties aangeboden om de schoolrijpheid van elk kind apart in kaart te kunnen brengen: algemene, neuromotorische en psychologische. Daardoor krijg je een totaalbeeld over een kind in welke ontwikkelingsfase het zich bevindt. Dit is fundamenteel bij de overgang van kleuter- (groep 2) naar 1ste leerjaar (groep 3). Is het kind er klaar voor dan kan het leerproces beginnen. Is het er niet klaar voor dan stellen wij het “doorkleuteren” of de installatie van een speelleerklas in het gewone onderwijs in het 1ste leerjaar (groep 3) voor. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de organisatie van het lager onderwijs. Daar hebben we een passende oplossing voor.

“Wij zijn allemaal een beetje bevangen van, wat ik weleens het syndroom van de psychofok-industrie noem: zo vroeg mogelijk iets willen bijbrengen in plaats van op het juiste moment.”

– Ewald Vervaet – Nederlandse ontwikkelingspsycholoog –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”