Zie ook de samenvatting van een artikel van de Oostenrijkse wetenschapper Michael Hüter: http://blog.bientje.com/alarm-het-gaat-niet-goed-met-onze-kinderen?fbclid=IwAR30sDHlqImTLQDWmjdHy45ei_t9N9ocGJ_BEom1Rrkefp2TRF93_6oKVTc        

Heel wat kinderen krijgen het moeilijk op school. Vaardigheden zoals rekenen, lezen en/of schrijven gaan niet zo vlot als verwacht. Deze kinderen staan vaak onder stress, waardoor ze zich minder goed in hun vel voelen. Dit kan leiden tot klachten zoals (faal)angst, spanning, depressie, agressie of andere gedragsproblemen. Sommigen worden zelfs onterecht het ‘etiket’ opgeplakt van een stoornis. Dit schaadt het zelfbeeld en de eigenwaarde van een kind.  Het algemeen welzijn van het kind staat duidelijk onder druk!

Ondanks alle goede bedoelingen, inzet, remediëring, ondersteuning op het vlak van leren en therapieën merken we dat er toch een groeiend aantal kinderen nog steeds moeilijkheden blijven ondervinden. De grote vraag is dus: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen om goed te leren en zich goed te voelen in hun vel? Het antwoord vind je onder de quote door te klikken op “meer lezen”.

Met een programmatische aanpak streeft men ook toetsbare kerndoelen na (testscores) die onvoldoende recht doen aan de manier waarop en in welk tempo jonge kinderen leren. Dit leidt tot een test en prestatiedruk, met als gevolg angstige ouders, bange leerkrachten en een intellectuele contraproductiviteit”

– orthopedagoog, Sieneke Goorhuis-Brouwer –

TIP: klik op “upcoming events” op de pagina “Evenementen”